Nothelfer

Nothelferkurs: Fr. 120.00 (inkl. Ausweis)

Theorie

1 Lektion (à 50 min.): Fr. 30.00

Doppellektion: Fr. 50.00

VKU

Verkehrskundeunterricht: Fr. 170.00 (inkl. Material)

Verkehrskundeunterricht: Fr. 150.00 (ohne Material)

Fahrlektion

einmalige Versicherungs- und Administrationsgebühr: Fr. 100.00

1 Lektion (à 50 min.): Fr. 90.00

Abo 5 Lektionen: Fr. 450.00 (Fr. 85.00 pro Lektion)

Abo 10 Lektionen: Fr. 800.00 (Fr. 80.00 pro Lektion)